Junior Academy

posted Apr 8, 2019, 4:03 AM by lena.klicic-larsson@skola.malmo.se

Känner du någon mellan 13-18 år som behöver en extra utmaning eller som bara älskar forskning, klurigheter och problemlösning?

Nu öppnar ansökningsportalen till det internationella programmet Junior Academy som i Sverige drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ansökningstid: April – juni 2019. Ansökningen är öppen för ungdomar mellan 13 och 18 år från hela världen.
Antagning: Baserat på intresse, kunskap och engagemang.
För vem: Tonåringar med brinnande intresse för problemlösning. Ungdomarna ansöker som privatpersoner.
Plats: På nätet, internationellt, på engelska. De som vinner programmets innovationstävling blir bjudna på en resa till en vetenskapsgala i New York.
Tidsåtgång: Arbetet utförs på fritiden. Kärnan i programmet är en innovationstävling som går två gånger om året. Då får medlemmarna i Junior Academy 70 dagar på sig att ta fram en innovativ idé på en stor samhällsutmaning. Det är frivilligt hur mycket tid var och en vill lägga ner, men vanligt är ca 2-4 timmar i veckan under utmaningsperioderna.

iva.se/junioracademy 
Comments